Σημαντικα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟ 2022

Η  εγγραφή στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων είναι υποχρεωτική  .Τα Σωματεία – Μέλη   που  είναι εγγεγραμμένα  στο Μητρώο πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους για το 2022 , ενώ τα μη εγγεγραμμένα πρέπει να ολοκληρώσουν  την εγγραφή τους. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι 31/07/2022 θα πρέπει τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο σωματεία να υποβάλλουν ολοκληρωμένη αίτηση επικαιροποίησης στοιχείων για το Μητρώο έτους 2022.

Σε αντίθετη περίπτωση τα σωματεία δε θα έχουν το δικαίωμα εν όψη  επιχορήγησης  από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να διεκδικήσουν χρήματα  και  θα διαγραφούν από το Μητρώο

• Για σωματεία εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2021: Υποχρεωτικά ολοκλήρωση υποβολής αίτησης έως 31/7/2022. Μη υποβολή αίτησης σημαίνει διαγραφή από το Μητρώο και από μέλη Ομοσπονδιών.

• Για σωματεία μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2021 που είναι νέα Μέλη Ομοσπονδιών: ολοκλήρωση υποβολής αίτησης έως 30/9/2022