Σημαντικα

Πρόγραμμα για Διαιτητές

ΒΟΥΓΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Κατηγορία- Αγων/κή Ημ/νια-Ώρα-Γήπεδο ΑναμέτρησηΔιαιτητής1ος Βοηθός2ος Βοηθός
Στοιχεία Αναμέτρησης Α' κατηγορία-Κανονική Περίοδος- 2η 06/12-20:00-Σχηματαρίου Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε.-Παμβαγιακός Α.Σ. ΒΟΥΓΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ .
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ .
Κατηγορία- Αγων/κή Ημ/νια-Ώρα-Γήπεδο ΑναμέτρησηΔιαιτητής1ος Βοηθός2ος Βοηθός
Στοιχεία Αναμέτρησης Α' κατηγορία-Κανονική Περίοδος- 2η 06/12-20:00-Σχηματαρίου Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε.-Παμβαγιακός Α.Σ. ΒΟΥΓΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ .
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Κατηγορία- Αγων/κή Ημ/νια-Ώρα-Γήπεδο ΑναμέτρησηΔιαιτητής1ος Βοηθός2ος Βοηθός
Στοιχεία Αναμέτρησης Α' κατηγορία-Κανονική Περίοδος- 2η 06/12-20:00-Σχηματαρίου Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε.-Παμβαγιακός Α.Σ. ΒΟΥΓΕΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ .