Σημαντικα

Παραχώρηση Γηπέδου Μόνο στα Εγγεγραμμένα Σωματεία

Ο Υφυπουργός Αθλητισμού εξέφρασε την τεράστια ικανοποίησή του για την πορεία του Μητρώου, που αγκαλιάζεται πλέον με θέρμη από την αθλητική οικογένεια. Υπογράμμισε και τη θετική στάση των Δήμων σε όλη τη χώρα, που αναμένουν τα αποτελέσματα εγγραφής έως τις 31 Ιουλίου, προκειμένου από 1ης Αυγούστου να έχουν δικαίωμα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεών τους μόνο τα νόμιμα σωματεία, τα εγγεγραμμένα στο Μητρώο.                  Και οι τέσσερις πρόεδροι των Ομοσπονδιών τόνισαν ότι –επιτέλους- τακτοποιείται το άναρχο τοπίο στο αθλητικό οικοδόμημα και ζήτησαν να εφαρμοστεί ο νόμος χωρίς παρέκκλιση ή άλλη παράταση, ως προς όλες τις συνέπειες των σωματείων που δεν θα εγγραφούν στο Μητρώο έως τις 31/7 (μη χρήση εθνικών και δημοτικών εγκαταστάσεων, μη χρηματοδότηση, μη συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις, μη συμμετοχή σε πάσης φύσεως αγώνες κλπ).