Σημαντικα

Έγγραφα και Υποδείγματα

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2023-2024 ΚΥΠΕΛΛΟ & ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Υπεύθυνη δήλωση καταλληλότητας γηπέδου

Άδεια Διεξαγωγής Αγώνα

Κάρτα Υγείας Αθλητή

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2022-2023

ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΩΝ 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Επικεφαλής Διοργάνωσης Αγώνων

Βεβαίωση Ιατρικού Προσωπικού

Eγγραφο για αποδοχή επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ποδοσφαιριστή (ENG)

Έγγραφο για αποδοχή επεξεργασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων ποδοσφαιριστή (GR) 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ Κ-10

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Παραχώρηση Δημοτικού Σταδίου

Χάραξη γηπέδου

Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων Αξιωματούχων Ομάδας

Δήλωση Προσωπικών  Δεδομένων Αξιωματούχων Αγώνα  (Διαιτησία)

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Προπονητή

Συνυποσχετικό Διαιτησίας

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μεταγραφής Ορισμένου Χρόνου

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πρόωρου Τερματισμού  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ –  ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Φύλλο Αγώνα

Εξοδολόγιο Α’Κατηγορίας

Εξοδολόγιο Β’ Κατηγορίας