Σημαντικα

Παλαιότερες Σεζόν

ΑνδρικάΥποδομές
Αγωνιστική Περίοδος 2020-2021
Α' κατηγορία - Β' κατηγορία - 2ος Ομιλος Β' κατηγορία - 1ος Ομιλος
Κύπελλο
Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020
Α' κατηγορία - Α' κατηγορία - Β' κατηγορία - Β΄Κατηγορία- 1ο
Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος Κύπελλο
Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019
Α' κατηγορία - Play- out Α΄Κατ Α' κατηγορία - Β' κατηγορία - Μπαράζ ανόδου 2
Β' κατηγορία - 1ος Όμιλος Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος Κύπελλο
Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018
Α' Κατηγορία Α' κατηγορία - PLAY OUT Β' Κατηγορία - 2ος Όμιλος
Β' Κατηγορία - 2ος Όμιλος Κύπελλο
Αγωνιστική Περίοδος 2016-17
Α' κατηγορία - Β' κατηγορία - 1ος Όμιλος Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος
Κύπελλο
Αγωνιστική Περίοδος 2015-16
Α' κατηγορία - 15-16 Β' κατηγορία - 1ος Όμιλος 15-1 Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος 15-1
Κύπελλο
Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015
Α Κατηγορία Β Κατηγορία 1ος Όμιλος Β Κατηγορία 2ος Όμιλος
Κύπελλο
Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020
Εφήβων - Κ-16/ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Εφήβων - Κ-16/ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Παίδων - K-14 1ος Όμιλος
Παίδων - Κ-14 2ος Όμιλος Παίδων - K-14 3ος Όμιλος Προπαίδων - Κ12 Ομιλος 4ος
Προπαίδων - Κ12 Ομιλος 5ος Προπαίδων - Κ12 Ομιλος 1ος Προπαίδων - Κ12 Ομιλος 2ος
Προπαίδων - Κ12 Ομιλος 3ος Τζούνιορ - Κ10 Ομιλος 1ος Τζούνιορ - Κ10 Ομιλος 2ος
Τζούνιορ - Κ10 Ομιλος 3ος Τζούνιορ - Κ10 Ομιλος 4ος
Αγωνιστική Περίοδος 2018-2019
Παίδων - 1ΌΜΙΛΟΣ Κ-16 Παίδων - 2 ΌΜΙΛΟΣ Κ-16 Προπαίδων -
Προπαίδων - 2 'Ομιλος Κ14 Προπαίδων - Κ-12/ 1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Προπαίδων - Κ-12/ 2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Προπαίδων - Κ-12/ 3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Προτζούνιορ - Κ-10
Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018
Παίδων - Παίδων - 2ος Όμιλος (Θεοδώρου Παίδων - 1ος Όμιλος(Θεοδώρου Ν
Προπαίδων - 1ος Όμιλος Κουτριά Προπαίδων - 2ος Όμιλος Κουτριά Προπαίδων - 2ος Όμιλος (
Τζούνιορ - 1ος Όμιλος Ηλιόπουλ Τζούνιορ - 2ος Όμιλος Ηλιόπουλ Τζούνιορ - 3ος Όμιλος Ηλιόπουλ
Τζούνιορ - 4ος Όμιλος Ηλιόπουλ
Αγωνιστική Περίοδος 2016-17
Παίδων - 1ος ΟΜΙΛΟΣ Παίδων - 2ος ΟΜΙΛΟΣ Προπαίδων -
Τζούνιορ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ Τζούνιορ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ Τζούνιορ - 3ος ΟΜΙΛΟΣ
Αγωνιστική Περίοδος 2015-16
Παίδων - Β΄ ΦΑΣΗ Παίδων - 1ος Όμιλος Παίδων - 2ος Όμιλος
Παίδων - Γ' ΦΑΣΗ Προπαίδων - Β' ΦΑΣΗ Προπαίδων - 1ος Όμιλος
Προπαίδων - 2ος Όμιλος Τζούνιορ - 2ος _ Όμιλος Τζούνιορ - 1ος Όμιλος
Τζούνιορ - 3ος Όμιλος Τζούνιορ - Β' ΦΑΣΗ Τζούνιορ - Γ΄ ΦΑΣΗ
Τζούνιορ - Δ' ΦΑΣΗ Τζούνιορ - Ε΄ ΦΑΣΗ
Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015
Παίδων Β' Φάση Παίδων 1ος Όμιλος Παίδων 2ος όμιλος
Παίδων Γ' Φάση Προπαίδων Β' Φάση Προπαίδων 1ος όμιλος
Προπαίδων 2ος όμιλος Προπαίδων Γ' Φάση Τζούνιορ 2ος όμιλος
Τζούνιορ Δ' Φάση Τζούνιορ 3ος όμιλος Τζούνιορ Ε' Φάση
Τζούνιορ Β Φάση Τζούνιορ Γ' Φάση Τζούνιορ 1ος όμιλος