Σημαντικα

Εξαιρετικά Επείγον- Ανανέωση Δελτίων

Παρακαλούνται  οι ομάδες που δεν έχουν  προβεί στην Ανανέωση – Επανέκδοση Δελτίων  να προσέλθουν μέχρι την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου  με τα απαραίτητα έγγραφα .

Το Πρωτάθλημα θα ξεκινήσει άμεσα και για τις   ομάδες  που δεν έχουν μεριμνήσει  για τα νέα Δελτία  θα εφαρμοστεί  ο Κ.Α.Π.