Σημαντικα

Έκτακτη Αναβολή Αγώνων ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ-Α.Ο.ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ &Π.Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΥ -Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ

  1. Έκτακτη αναβολή αγώνων ΝΙΚΗ  ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ-  ΑΟ  ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ και Π.Α.Ο. ΚΟΚΚΙΝΟΥ-Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ  λόγω μη έκδοσης δελτίων από υπερφόρτωση του συστήματος  του τμήματος έκδοσης δελτίων  της Ε.Π.Ο.