Σημαντικα

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Οριστικής Αίτησης στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

Μετά την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης για το Μητρώο Αθλητικών Σωματείων παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή οριστικής αίτησης από τα αθλητικά σωματεία.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 31 Ιουλίου 2023.