Σημαντικα

Εξαιρετικά Επείγον Αίτηση στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

Παρακαλούμε όλα τα Σωματεία – Μέλη της Ε.Π.Σ. Βοιωτίας ως και την 30η Σεπτεμβρίου 2022 να ολοκληρώσουν την αίτηση εγγραφή τους στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων . Η εγγραφή στο Μητρώο είναι υποχρεωτική ώστε να έχουν τη δυνατότητα χρήσης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων .Τα Σωματεία – Μέλη που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο πρέπει να υποβάλουν και την ηλεκτρονική αίτηση τους για το 2022 , ενώ τα μη εγγεγραμμένα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση Β1 η οποία επισυνάπτεται στο e-mail : mitroo@gga.gov.gr και κατόπιν να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική αίτηση

Download (DOCX, 73KB)

.