Σημαντικα

Εξαιρετικά Επείγoν

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Βοιωτίας ΑΝΑΣΤΕΛΕΙ – ΑΝΑΒΑΛΕΙ τις διοργανώσεις Κυπέλλου και Πρωταθλημάτων έως 30 Σεπτεμβρίου 2022 λόγω του Μητρώου Σωματείων της Γ.Γ.Α.
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 έχει οριστεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. – Ε.Π.Σ. στην Αθήνα , στην οποία και θα ληφθεί απόφαση σχετικά με το Μητρώο .
Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ενημερώνεστε άμεσα από το site της Ε.Π.Σ. Βοιωτίας.