Σημαντικα

Έκδοση Δελτίων ΕΠΟ

Σας γνωρίζουμε σύμφωνα με την υπ αριθμ.28/22-07-2022 απόφαση της Ε.Ε. Ε.Π.Ο. ,τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας θα εκδίδονται όταν με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα προσκομίζεται και το αντίστοιχο παράβολο που θα έχει πληρωθεί στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ e-παράβολα
Οποία ομάδα δεν θα μπορεί να τα καταβάλει τα χρήματα στην ΕΠΟ να προσέρχεται στα γραφεία της ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ , να δίνει τα χρήματα ,ώστε εμείς να κάνουμε την διαδικασία πληρωμής
Για να εκδοθεί το δελτίο απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πληρωμή του αντίστοιχου παράβολου.
Χωρίς την πληρωμή του δελτίο δεν θα μπορεί να εκδοθεί
Για περισσότερες διευκρινήσεις απευθυνθείτε στα γραφεία της Ε.Π.Σ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ