Σημαντικα

Παίδων (Κ14 2ος) - Πίνακας Αποτελεσμάτων

Δηλεσίου Α.Ε.θήβα Α.Ο. ΗΎπατου Α.Ο.
Δηλεσίου Α.Ε.0-30-3
θήβα Α.Ο. Η3-03-0
Ύπατου Α.Ο.3-01-2