Σημαντικα

Παίδων (K-14 3ος Όμιλος ) - Πίνακας Αποτελεσμάτων

Αρματηλάτης Γ.Α.Ο.Ιόλαος ΑΓΣΟινοφύτων ΠΑΣΠελοπίδας 2004 ΑΣ
Αρματηλάτης Γ.Α.Ο.1-62-20-3
Ιόλαος ΑΓΣ5-03-08-0
Οινοφύτων ΠΑΣ5-01-53-2
Πελοπίδας 2004 ΑΣ4-10-52-5