Σημαντικα

Γήπεδο

Μπόκα 7Χ7
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:ΜΠΟΚΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ , ΜΠΟΚΑ CLUB

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Μπόκα 7Χ7
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
ΜΠΟΚΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ , ΜΠΟΚΑ CLUB