Σημαντικα

Γήπεδο

Μπόκα 7Χ7
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:ΜΠΟΚΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Μπόκα 7Χ7
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
ΜΠΟΚΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ