Σημαντικα

Γήπεδο

Σχηματαρίου
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. , Δηλεσίου Α.Ε. , Ατρόμητος Σχηματαρίου ΑΓΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Σχηματαρίου
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Αναγ. Σχηματαρίου Α.Ε. , Δηλεσίου Α.Ε. , Ατρόμητος Σχηματαρίου ΑΓΣ