Σημαντικα

Γήπεδο

Νεοχωρακίου
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:Ιωνικός Αστέρας 2005 Γ.Α.Σ. , Ιόλαος ΑΓΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Νεοχωρακίου
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Ιωνικός Αστέρας 2005 Γ.Α.Σ. , Ιόλαος ΑΓΣ