Σημαντικα

Γήπεδο

Άσκρης
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:Άσκρης Α.Ο. , Μαυροματίου Α.Ο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Άσκρης
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Άσκρης Α.Ο. , Μαυροματίου Α.Ο.