Σημαντικα

Γήπεδο

Αλίαρτου
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:Παναλίαρτος Α.Π.Ο. , ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Αλίαρτου
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Παναλίαρτος Α.Π.Ο. , ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ