Σημαντικα

Γήπεδο

Αγ. Γεωργίου
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:Πανγεωργικός Α.Ε. , Ρήξη Λιβαδειάς Α.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Αγ. Γεωργίου
Διεύθυνση:
Θέσεις:0
Ομάδες που το χρησιμοποιούν:
Πανγεωργικός Α.Ε. , Ρήξη Λιβαδειάς Α.Σ.