Σημαντικα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟ e-kouros

Οι αιτήσεις για το Ηλεκτρονικό Μητρώο υποβάλλονται έως και τις 15 Ιουνίου και η αξιολόγησή τους θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου.
Εφόσον από το αποτέλεσμα της αξιολόγησης προκύψουν ελλείψεις, το σωματείο έχει δικαίωμα διόρθωσης έως τις 30 Οκτωβρίου 2024.