Σημαντικα

Η Ε.Π.Σ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΑΚΗ ΓΚΑΓΚΑΤΣΗ

Ο Πρόεδρος και η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Βοιωτίας στηρίζουν τον ΜΑΚΗ ΓΚΑΓΚΑΤΣΗ , για την Προεδρία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.